Krajina příběhů: Drahanská vrchovina

Příběh zasazuje území do rámce dějin. Proto je krajina bez příběhů jako strom bez kořenů. Můžeme se nechat omámit krásou přírodního bohatství krajiny, s obdivem hledět na starobylé památky ale to, co obvykle nemůžeme vidět, co dokážeme pouze procítit, je duch místa – genius loci. Pouto mezi člověkem a zemí bývá o to pevnější, čím více toho víme…

BOUSÍN

Bousín je malá obec na severu Drahanské vrchoviny. Nachází se 16 km západně od Prostějova v Olomouckém kraji. Obec má místní část Repechy, vzdálenou dva kilometry na severozápad. S Bousínem byly Repechy sloučeny v roce 1960 a katastr Repech byl připojen z boskovického okresu k prostějovskému. Historie Název Bousín je odvozen od osobního jména Bohuš, což byl syn majitele hradu Drahuše….

BUKOVÁ

Obec Buková se nachází v nejsevernější a nejvyšší části Drahanské vrchoviny, v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. Západně od obce je nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny Skalky (734 m n. m.). Katastr obce sousedí s katastry obcí Lipová, Seč, Protivanov, Malé Hradisko, Benešov a Suchý. Obcí protéká Bukový potok, jenž pramení západně od obce. Jihozápadně od obce také pramení říčka Zábrana, do…

DRAHANY

Městys Drahany dal název vrchovině, na které se nachází. Drahany leží v západní části prostějovského okresu v Olomouckém kraji, na hlavním hřebeni Drahanské vrchoviny v průměrné nadmořské výšce 625 metrů. Drahany jsou nejvýše položenou obcí východní části vrchoviny. Městys leží na silnici vedoucí z Plumlova do Lipovce. Od okresního města je vzdálen 20 km. Historie Jméno Drahany je podle…

DRNOVICE

Obec Drnovice leží necelé 4 km západně od Vyškova na předělu jihovýchodních svahů Drahanské vrchoviny a úrodné nížiny Vyškovské brány, v nadmořské výšce 270 – 290 m n. m. Obec Drnovice patří k nejstarším a největším v regionu. Krajinou dominantou okolí je kopec Chocholík s nadmořskou výškou 366,5 m n. m. Nejvyšším bodem drnovického katastru je kóta Rozepře s nadmořskou výškou 448,3 m n….

JEŽKOVICE

Obec Ježkovice leží 9 km západně od města Vyškov. Sousedí na západě s obcí Ruprechtov, na severu s Rychtářovem a Pařezovicemi, na východě s Drnovicemi a Vyškovem a na jihu s Račicemi-Pístovicemi. Ježkovice leží v průměrné nadmořské výšce 400 m n. m. Nejvyšším bodem katastrálního území obce je vrch hradiska Černov o výšce 504 m n. m. Západním směrem od obce se nachází významný…

KRÁSENSKO

Obec Krásenko leží na rozhraní tří okresů (Vyškov 20 km – Blansko 19 km – Prostějov 33 km) a dvou krajů (Jihomoravský – Olomoucký). Leží v nadmořské výšce 550 m a její dominantou je kopec Kojál, na kterém je postaven televizní vysílač vysoký 340 m. Krásensko leží na pravém břehu řeky Říčky, která nedaleko obce pramení. V okolí obce…

LULEČ

Luleč (původně Lileč, Lulč či Lilč). Luleč je středně velkou obcí nacházející se jihozápadním směrem od Vyškova a severovýchodně od Rousínova. Obec se rozkládá na úpatí jihozápadních vrcholků Drahanské vrchoviny a na levém břehu říčky Rakovec. Na jihozápadní okraj Lulče těsně navazuje obec Nemojany. Od severního a západního okraje obce se zvedají zalesněné stráně kopců a v okrajové části těchto…

MALÉ HRADISKO

Obec Malé Hradisko leží západním směrem od města Prostějov a pod východními vrcholky Drahanské vrchoviny. V okolí obce se rozprostírají rozlehlé lesy. Obcí prochází silnice vedoucí z Prostějova do Boskovic. Součástí obce je malá osada Okluky. Historie Dějiny obce Malé Hradisko a jeho nejbližšího okolí sahají hluboko do dávné minulosti. První historicky doložené osídlení v katastru obce je datováno do…

NEMOJANY

Nemojany jsou středně velkou obcí a najdeme ji jihozápadním směrem od města Vyškov, severovýchodním směrem od města Rousínov a pod jihovýchodními vrcholky Drahanské vrchoviny. Na severovýchodě Nemojany těsně sousedí s obcí Luleč. Obec se rozkládá podél toku říčky Rakovec a od severního a západního kraje se rozprostírají malebné lesy. Severozápadně od obce je na toku Rakovce vybudován rybník Chobot a nedaleko…

NIVA

Obec Niva (dříve Hartmanice) se nachází v severní části Drahanské vrchoviny. Obcí protéká potok Bílá Voda a na jeho toku je u severního a jižního okraje obce vybudován rybník. Oblast kolem Horního rybníka je chráněná jako přírodní rezervace Nivské louky. V jižní části obce uprostřed obce se nachází přírodní památka Návesní niva, kterou tvoří zamokřené nivní louky. Historie Ves Hartmanice…

NOVÉ SADY

Nové Sady leží severozápadním směrem od města Vyškov a jihozápadním směrem od města Prostějov. K obci Nové Sady byla jako její místní část připojena sousední osada Březina. Obec je obklopena rozlehlými lesy vojenského výcvikového prostoru Dědice. Nové Sady se rozkládají v údolí Velké Hané, na jejím levém břehu a na severním úpatí kopce Brda ( 567 m n. m.)….

OLŠANY

Olšany jsou odedávna vyhledávány pro skvělé rekreační možnosti. Obec je posazena v kopcovitém terénu na okraji Drahanské vrchoviny ve výšce 420 m n. m. a je vklíněna do hradby rozsáhlých lesů. Příjezdová silnice od Habrovan v Olšanech končí a dále pokračují pouze lesní cesty. Tato příznivá poloha obce poskytuje nespočet příležitostí ke klidným vycházkám a k poznávání okolní krajiny. O oblibě Olšan, jakožto místa…

OTINOVES

Obec Otinoves se rozkládá asi 21 kilometrů západně od Prostějova. Celková katastrání výměra obce je 953 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesátdevět procent. Vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. Obcí protéká bezejmenný potok, na jehož toku je v severní a jižní části obce vybudován rybník. Historie Otinoves (Ottenschlag) je poprvé zmíněna…

PODOMÍ

Podomí je středně velká obec ležící pod západními vrcholky Drahanské vrchoviny, severozápadním směrem od Vyškova a východním směrem od Blanska. Obec se rozkládá v údolí Podomského potoka, na jeho levém břehu a je obklopena krásnými lesy. Obec leží podél silnice spojující města Vyškov a Blansko. Jihozápadním směrem od obce je na toku Podomského potoka a na okraji lesa Podomský rybník….

PROTIVANOV

Městys Protivanov. Leží zhruba 15 km od Boskovic, 25 km od Prostějova a 23 km od Blanska. V současné době je Protivanov městysem, který plní po mnoha stránkách úlohu menšího regionálního centra, zejména po stránce hospodářské a náboženské. Tento jistý centrální charakter je dán jednak jeho polohou na hlavní cestě mezi Boskovicemi a Prostějovem, ale také jeho bohatou historií….

RAČICE-PÍSTOVICE

Obec se rozkládá v jihovýchodní části Drahanské vrchoviny a od okrajových částí obce se zvedají zalesněné stráně. Obec Račice-Pístovice vznikla v roce 1960 sloučením do té doby dvou samostatných obcí Račice a Pístovice a najdeme ji západním směrem od města Vyškov a severním směrem od městečka Rousínov. Historie První zápis o obci Račice je datován k roku 1227, kdy račické panství náleží mocnému…

ROZSTÁNÍ

Obec Rozstání najdeme jihozápadním směrem od města Prostějov, v oblasti Drahanské vrchoviny. K obci byla připojena osada Baldovec. Obcí protéká říčka Bílá voda a jihovýchodně od obce je na jejím toku vybudován Panský rybník a severovýchodně Nový rybník. V okolí obce se rozprostírají rozlehlé lesy. Západním směrem od osady Baldovec je na okraji lesa a v údolí Bílé vody kemp a nedaleko něj je…

RUPRECHTOV

Obec se rozkládá podél silnice spojující město Vyškov, Blansko a na pomyslné hranici Drahanské vrchoviny a Moravského krasu. Obec leží v údolí tvořeném říčkami Podomice a Černov a od okrajových částí obce se rozprostírají rozlehlé lesy. Jižním směrem nedaleko obce je přírodní park Rakovecké údolí, označováný jako nejpěknější území na Drahanské vrchovině. Na severním okraji obce je z dálky viditelný zděný větrný…

STUDNICE

Studnice je středně velká horská obec rozkládající se v jihozápadní části Drahanské vrchoviny, severozápadním směrem od Vyškova a východním směrem od Blanska. K obci Studnice byla připojena osada Odrůvky ležící severním směrem od obce. Obec je obklopena rozlehlými lesy, jižním a východním směrem jsou to lesy vojenského výcvikového prostoru Dědice. U východního okraje Studnice pramení říčka Hanice a západně od obce…