Krajina příběhů: Drahanská vrchovina

Příběh zasazuje území do rámce dějin. Proto je krajina bez příběhů jako strom bez kořenů. Můžeme se nechat omámit krásou přírodního bohatství krajiny, s obdivem hledět na starobylé památky ale to, co obvykle nemůžeme vidět, co dokážeme pouze procítit, je duch místa – genius loci. Pouto mezi člověkem a zemí bývá o to pevnější, čím více toho víme…