OTINOVES

Obec Otinoves se rozkládá asi 21 kilometrů západně od Prostějova. Celková katastrání výměra obce je 953 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesátdevět procent. Vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. Obcí protéká bezejmenný potok, na jehož toku je v severní a jižní části obce vybudován rybník.

Historie

Otinoves (Ottenschlag) je poprvé zmíněna na listině z 23. února 1347 jako součást plumlovského panství, které připadlo připadlo po smrti Jindřicha z Plumlova a Kravař jeho strýci Petru z Rožmberka. Petr panství téhož roku přenechal hrad Plumlov s podhradím a s jedenácti vesnicemi Benešovi z Kravař a Strážnice.
Beneš z Kravař byl příslušníkem dvora moravského markraběte Jana Jindřicha a roku 1354 je uveden jako markraběcí kancléř. Svoje postavení si Beneš vylepšil v roce 1371 či krátce předtím, kdy se stal nejvyšším komorníkem olomoucké cúdy. Jako významný šlechtic rozšiřoval svoje majetky a přikupoval další vesnice. V roce 1375 zemřel a zanechal dva syny. Václav z Kravař a Strážnice zdědil Strážnici a Kravaře a Petr z Kravař a Plumlova zdědil Plumlov.
Benešův syn Petr z Kravař se v roce 1384 uvádí jako držitel Otinovsi se dvěma mlýny.
V letech 1384 – 1388 získal hrad s městečkem a dílem panství nakrátko Heralt z Kunštátu, avšak zboží zůstalo po té nadále v rukou mocného rodu z Kravař. V roce 1411 panství zdědili Petrovi synové Beneš a Jindřich. Beneš zemřel roku 1417.
Zajisté stojí na tomto místě vzpomenout Jindřichovu činnost. Jindřich byl s Mistrem Janem Husem v Kostnici, kde usiloval o jeho osvobození. Sám Mistr Jan Hus těchto jeho zásluh vzpomíná v listě adresovaném přátelům v Čechách, nedlouho před svou smrtí. Avšak nic netrvá věčně a Jindřich se později od husitství odklonil a přidal se na stranu Zikmunda. Bojoval v jeho vojsku proti husitům a 1. listopadu roku 1420 v bitvě u Vyšehradu padl, čímž vymřela plumlovská linie Kravařů. Plumlov proto převzala kravařská větev strážnická, která patřila k husitské straně. Po Petrovi II. ze Strážnice drželi panství jeho synové Václav a Jiří. Roku 1466 vymřeli Kravařové po meči a plumlovské zboží zdědila Johanka z Kravař, dcera posledního mužského potomka Jiřího z Kravař, provdaná za Heralta z Kunštátu.

Otinoves spolu s Hartmanicemi, Rozstáním, Vaňkůvkou a Svatoňůvkou, byla součástí plumlovského panství až do roku 1596, kdy se stala součástí rájeckého panství. V r. 1618 Otinoves koupil Maximilán z Liechtenštejnu a součástí panství zůstala až do r. 1848.
V Otinovsi byla roku 1872 nákladem obce vystavěna školní budova pro dvě třídy. 22. ledna 1874 byl v obci založen spolek vojenských vysloužilců Radecký, hasičský sbor je v obci od roku 1885. Roku 1893 byla škola nákladem 9000 zl. rozšířena. V knize Popis okresního hejtmanství prostějovského z roku 1898 se dále píše, že zmiňovaného roku do trojtřídní školy chodilo 230 dětí, v obci se nachází dva rybníky. Horní má rozlohu 2-3 ha, při obou rybnících stávaly mlýny, horní zanikl, dolní stojí dodnes.
Kolem r. 1850 se rozšířilo v obci krejčovství, které nahradilo dřívější tkalcovství. Materiál byl dovážen z Brna, Boskovic nebo později Prostějova.

Zajímavosti

U dolního rybníka stojí areál mlékárny. Mlékárna Otinoves s. r. o. je pokračovatelem 80leté tradice mlékárenství na Drahanské vrchovině. Mléko pochází od producentů z chráněné krajinné oblasti Moravský kras a z Drahanské vrchoviny. Hlavním produktem je přírodní plísňový sýr Niva. Mlékárna ročně zpracuje 10 milionů litrů mléka a vyrobí 1 200 tun plísňového sýra. V pracovní dny a v sobotu je pro návštěvníky otevřená podniková prodejna.

Uprostřed obce stojí budova školy vystavěná roku 1872. Na stavbu věnovali císař František Josef 300 zl., kníže Lichtenstejn 200 zl., zemský výbor 500 zl. Stavba stála na 8000 zl. V malé věži na škole je umístěn zvon.

Památný stromem starým zhruba 250 let je Otinovská lípa. Stojí zhruba uprostřed mezi budovou mlékárny a obecním úřadem, po právě straně silnice.

Přírodně a krajinářsky zajímavé je údolí potoka Bílá voda. Je dobrou trasou pro pěší túry a túry na horských kolech. Dá se jím pokračovat proti proudu do Nivy, nebo po proudu až do Sloupu. Polní a lesní cesty prostupují celým údolím, místy jsou značené i turistickými značkami.

Turistické trasy

Obcí Otinoves prochází cyklotrasa 5076 Studnice – Otinoves – Bílý Kříž – Baldovec – Vysočany (Brody). U Bílého Kříže se protíná s cyklotrasou 5029 Snovídky – Vyškov – Niva – Horní Štěpánov. Ve 3km vzdálené Nivě se lokální cyklotrasy napojují na dálkovou cyklotrasu č. 5 Jantarová stezka, která je součástí mezinárodní trasy EV9 Baltic – Adriatic.
Uprostřed obce se nachází rozcestník červené turistické značky vedoucí do sousedních obcí Baldovec a Drahany. Je součástí dálkové pěší trasy Boskovice – Vyškov.


Kontakty

Obecní úřad Otinoves
Otinoves 177
798 61 Drahany
Telefon: 582 395 026
E-mail: otinoves@iol.cz
Oficiální web: www.obecotinoves.cz

Mlékárna Otinoves s.r.o.
798 61 Otinoves 201
Telefon: +420 582 395 033
E-mail: info@mot.cz
Oficiální web: www.mot.cz

Ekofarma Pařilovi
Antonín Pařil
Otinoves 238
798 61 Drahany
Telefon: 728123967
E-mail: tondaparil@seznam.cz
Oficiální web: www.ekofarmaparilovi.cz