NOVÉ SADY

Nové Sady leží severozápadním směrem od města Vyškov a jihozápadním směrem od města Prostějov. K obci Nové Sady byla jako její místní část připojena sousední osada Březina. Obec je obklopena rozlehlými lesy vojenského výcvikového prostoru Dědice. Nové Sady se rozkládají v údolí Velké Hané, na jejím levém břehu a na severním úpatí kopce Brda ( 567 m n. m.). Reliéf terénu je členitý, průměrná nadmořská výška je 550 m. Obec má významný rekreační potenciál. V zimním období lze provozovat lyžování, v létě jízdu na kole.

Historie

První zmínka o obci pochází z roku 1426. Původní název obce byl Nebštych z německého Neustift, který značí nově vysazenou ves. V roce 1896 se obec jmenovala Novosady a od roku 1925 Nové Sady. Osada Březina (název podle březového porostu) byla založena kolem roku 1765 jako dominikální osada na lesní půdě. Nové Sady i Březina patřily k vyškovskému panství. Dle dostupných pramenů zde byli roku 1750 čtyři sedláci, čtyři čtvrtláníci a 3 malí chalupníci, kteří robotovali jako Drysičtí. Katastrofou pro obec i osadu byl 7. červenec 1892, kdy vypukl požár a obě úplně vyhořely.
Do roku 1873 byly Nové Sady přiškoleny do Drahan, pak získaly jednotřídní školu, která byla roku 1895 rozšířena na dvojtřídní. Za okupace v roce 1943 byla obec vystěhována a osídlena byla znovu po válce v r. 1945.
Z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel v současnosti je 7 podnikatelských subjektů, z toho 4 jsou podnikatelé – fyzické osoby, 1 je samostatně hospodařící rolník a dva ostatní. Podle odvětví jeden pracuje v zemědělství, lesnictví a rybolovu, tři ve stavebnictví, jeden v obchodě, jeden ve veřejné správě a jeden v ostatních veřejných službách.
V obci je celkem trvale obydleno 54 domů. V části Nové Sady je 12 chalup určených k individuální rekreaci a v části Březina je 14 chalup a dvě chaty.
Obecní úřad je umístěn v samostatné budově ve středu obce. Hřbitov a Farní úřad je v Drahanech. Základní a Mateřská škola v obci nejsou. Žáci dojíždí do základní školy do obce Drahany. Do mateřské školy dojíždí do Otinovsi. Spolek dobrovolných hasičů provozuje klubovnu.

Zajímavosti

Na návsi stojí zvonice z roku 1888, jež je nápadná svou jehlanovou červenou stříškou. Před ní stojí kříž, který v roce 1771 nechal postavit Jiří Beneš, rolník, a téhož roku byl posvěcen drahanským farářem P. Jakubem Augustýnem Vallou. V roku 1812 byl kříž opraven.

Významný historický doklad drobné sakrální architektury z 19. století jsou boží muka na loukách za obcí směrem ke Drahanům.

Přírodně a krajinářsky zajímavou lokalitou je údolí Velké Hané. Území je významným refugiem pro řadu živočišných druhů, které byly vytlačeny z oblasti scelených zemědělských pozemků. Hnízdí zde mnoho druhů ptactva. Mimo jiné můžeme jmenovat např. krutihlava obecného, strakapouda velkého, bramborníčka hnědého, budníčka menšího i krkavce velkého. Vyskytuje se zde slepýš křehký, užovka obojková a zmije obecná, z obojživelníků čolek obecný, čolek horský, rosnička zelená, skokan hnědý a skokan štíhlý.

Turistické trasy

Kolem obce vede cyklotrasa 5076 z Baldovce do Studnic.


Kontakty

Obecní úřad Nové Sady
Nové Sady 5
683 08 Studnice
Telefon: 517 385 215
E-mail: ounovesady@cbox.cz
Oficiální web: www.obecnovesady.cz